بازی های ویدیویی

چگونه بازی های ویدیویی ذهن را آرام می کنند؟

نتایج تحقیقات حاکی از آن است که بازی های ویدیویی قدرت آرام کردن ذهن را داشته و برخلاف چیزی که همیشه در خصوص خشونت بار بودن این بازی ها ...

ادامه مطلب

هزینه پس دادن بازی سایبرپانک 2077

هزینه پس دادن بازی سایبرپانک 2077 را سی دی پراجکت تقبل خواهد کرد

هزینه پس دادن بازی سایبرپانک 2077 را سی دی پراجکت تقبل خواهد کرد. انتظار دیگری نیز نداشتیم. بدیهی بود که با توجه به باگ های موجود در ای...

ادامه مطلب