فضای ذخیره سازی اکسترنال PS5

فضای ذخیره سازی اکسترنال PS5 در آپدیت های آینده فعال خواهد شد

طبق چیزی که سونی اعلام کرده است، فضای ذخیره سازی اکسترنال PS5 در آپدیت های بعدی فعال خواهد شد و تا زمان رفع این موضوع، باید انتخاب کنید...

ادامه مطلب