بازی های ویدیویی

چگونه بازی های ویدیویی ذهن را آرام می کنند؟

نتایج تحقیقات حاکی از آن است که بازی های ویدیویی قدرت آرام کردن ذهن را داشته و برخلاف چیزی که همیشه در خصوص خشونت بار بودن این بازی ها ...

ادامه مطلب